Velika Letnja Rasprodaja

Do 20% Popusta - Akcija traje do 14. Avgusta

Pravila o privatnosti

Dobrodošli na https://woodproject.rs („Sajt“). Razumemo da je privatnost na mreži važna za korisnike našeg sajta, posebno kada posluju. Ova izjava reguliše našu politiku privatnosti u odnosu na te korisnike Sajta (“ Posetioci“) koji posećuju bez obavljanja poslova i Posetioci koji se registruju za obavljanje poslova na sajtu i koriste različite usluge koje nudi woodproject (zajedno „Usluge“) („Ovlašćeni kupci“).

„Lične informacije koje mogu da identifikuju”

odnosi se na bilo koju informaciju koja identifikuje ili se može koristiti za identifikaciju, kontaktiranje ili lociranje osobe na koju se te informacije odnose, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ime, adresu, broj telefona, broj faksa, adresu e-pošte, finansijske profile, socijalno osiguranje broj i informacije o kreditnoj kartici. Lične informacije ne uključuju informacije koje se prikupljaju anonimno (tj. bez identifikacije pojedinačnog korisnika) ili demografske informacije koje nisu povezane sa identifikovanom osobom.

Koje lične informacije se prikupljaju?

Možemo prikupljati osnovne informacije o korisničkom profilu od svih naših posetilaca. Prikupljamo sledeće dodatne informacije od naših Ovlašćenih kupaca: imena, adrese, brojeve telefona i adrese e-pošte Ovlašćenih kupaca, prirodu i veličinu poslovanja, kao i prirodu i veličinu oglasnog inventara koji Ovlašćeni kupac namerava da kupi ili prodati.

Koje organizacije prikupljaju informacije?

Pored našeg direktnog prikupljanja informacija, naši dobavljači usluga treće strane (kao što su kompanije za kreditne kartice, klirinške kuće i banke) koji mogu pružati usluge kao što su krediti, osiguranje i usluge deponovanja mogu prikupljati ove informacije od naših posetilaca i ovlašćenih kupaca. Ne kontrolišemo kako ove treće strane koriste takve informacije, ali tražimo od njih da otkriju kako koriste lične podatke koje su im dali posetioci i ovlašćeni kupci. Neke od ovih trećih strana mogu biti posrednici koji deluju isključivo kao karike u lancu distribucije i ne čuvaju, ne zadržavaju ili koriste informacije koje su im date.

Kako sajt koristi lične podatke?

Koristimo lične informacije da bismo prilagodili Sajt, da bismo ponudili odgovarajuće usluge i ispunili zahteve za kupovinu i prodaju na Sajtu. Posetiocima i ovlašćenim kupcima možemo da šaljemo e-poruke o mogućnostima istraživanja ili kupovine i prodaje na Sajtu ili o informacijama koje se odnose na predmet Sajta. Takođe možemo da koristimo lične podatke da bismo kontaktirali posetioce i ovlašćene kupce kao odgovor na specifične upite ili da bismo pružili tražene informacije.

Sa kim se informacije mogu deliti?

Lične informacije o ovlašćenim kupcima mogu se deliti sa drugim ovlašćenim kupcima koji žele da procene potencijalne transakcije sa drugim ovlašćenim kupcima. Možemo da delimo objedinjene informacije o našim posetiocima, uključujući demografiju naših posetilaca i ovlašćenih kupaca, sa našim povezanim agencijama i dobavljačima trećih strana. Takođe nudimo mogućnost da se „odjavite“ od primanja informacija ili da vas kontaktiramo mi ili bilo koja agencija koja deluje u naše ime.

Kako se čuvaju lični podaci?

Lične informacije koje prikuplja woodproject bezbedno se čuvaju i nisu dostupne trećim licima ili zaposlenima u woodproject-u osim za korišćenje kako je gore navedeno.

Koji izbori su dostupni posetiocima u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i distribucijom informacija?

Posetioci i ovlašćeni kupci mogu da odustanu od primanja neželjenih informacija od nas i/ili naših prodavaca i povezanih agencija ili da ih kontaktiramo tako što će odgovarati na e-poruke prema uputstvima ili nas kontaktirati na

Da li se kolačići koriste na sajtu?

Kolačići se koriste iz raznih razloga. Koristimo kolačiće da bismo dobili informacije o preferencijama naših posetilaca i uslugama koje biraju. Takođe koristimo kolačiće u bezbednosne svrhe da bismo zaštitili naše ovlašćene kupce. Na primer, ako je ovlašćeni kupac prijavljen i sajt nije korišćen duže od 10 minuta, automatski ćemo ga odjaviti.

Kako woodproject koristi informacije za prijavu?

woodproject koristi informacije za prijavu, uključujući, ali ne ograničavajući se na IP adrese, ISP-ove i tipove pretraživača, da analizira trendove, administrira Sajt, prati kretanje i upotrebu korisnika i prikuplja široke demografske informacije.

Koji partneri ili provajderi usluga imaju pristup lično identifikovanim informacijama od posetilaca i/ili ovlašćenih kupaca na sajtu?

woodproject je sklopio i nastaviće da sklapa partnerstva i druge veze sa određenim brojem dobavljača. Takvi prodavci mogu imati pristup određenim ličnim podacima na osnovu potrebe da se znaju za procenu ovlašćenih kupaca za kvalifikovanost za uslugu. Naša politika privatnosti ne pokriva njihovo prikupljanje ili korišćenje ovog i